Lennie is strong and simple. George is short and sharp. They are migrant farm workers. It’s the Great Depression. It smells of sweat. Dogs get shot. Black people are lynched and women are whores. Lennie and George talk off living off the fat of the land, raising rabbits and auntie Clara’s blueberry pies.
 
Award winning company August 012 in association with Hijinx explore John Steinbeck’s American monolith, somewhere between documentary realism and the Bible, where Sergio Leone meets The Little House on the Prairie.

Mae Lennie yn gryf ac yn ddiniwed. Mae George yn fyr ac yn siarp. Gweithwyr fferm mudol ydyn nhw. Mae’n gyfnod y Dirwasgiad Mawr. Mae arogl chwys ym mhobman. Caiff cŵn eu saethu. Caiff pobl dduon eu dienyddio, a phuteiniaid yw’r merched. Mae Lennie a George yn trafod byw’n dda oddi ar y tir, yn magu cwningod a bwyta tartenni llus Modryb Clara.

Mae August 012, y cwmni arobryn, mewn cydweithrediad â Hijinx yn archwilio monolith Americanaidd John Steinbeck, rhywle rhwng Sergio Leone a The Little House on the Prairie.

 

Canllaw oedran / Age Guidance : 12 +